Te rama ‘i Tahiti : te mau vāhi e ‘ōpani

Publié le

Piahia i te 06/06/2024 à 17:35 - Fa’arava’ihia i te 11/06/2024 à 13:24

I te 13 nō tiunu, e fa’ataupupū te rama te terera’a pere’o’o. Nō reira, e ‘ōpani te tahi mau pū ‘ohipara’a.

E taupupū te terera’a pere’o’o. Hō’ē mahana hou te fa’ahorora’a o te rama, i te mahana toru 12 nō tiunu, e ‘ōpanihia te mau tāpe’ara’a ‘e ‘aore rā terera’a pere’o’o i te mau vāhi e nā reira atu te rama, 5 kirometera i te atea, i ni’a i te fenua ‘e te tai. Matara fa’ahou ‘ia ma’iri te rama.

Te mea pāpū, e fa’aru’e te rama i te hora 4:30 i te ahiahi ‘i Aora’i Tini Hau hou a tapae atu ai ‘i To’atā i te hora 6:30 i te ahiahi.

Te mau vāhi e ‘ōpani :

  • ‘Ōpani te mau fare ha’api’ira’a a te hau ‘e ‘e’ere nā te hau ‘i Pape’te, Pira’e, Faa’a mai te hora 1 i te tahara’a mahana
  • ‘Ōpani te Fare Upa Rau mai te hora 12
  • ‘Ōpani te fare toa Yune Tung i te mahana tā’ato’a
  • ‘Ōpani te fare toa Hyper Brico Pape’ete i te hora 1 i te tahara’a mahana
  • ‘Opāni te fare toa Catherine Aloi i te mahana tā’ato’a

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son