Taratoni : Hō’ē nūmera nō te ha’amāramaramara’a

Publié le

'Ua fa'aoti te fa'aterera'a a te Tōmitēra teitei e ha'amau hō'ē nūmera niuniu ha'amāramaramara'a i te tā'ato'ara'a, mai te hora 8 tae atu i te hora 5 i te ahiahi.

Piahia i te 30/05/2024 à 9:53 - Fa’arava’ihia i te 30/05/2024 à 9:53

'Ua fa'aoti te fa'aterera'a a te Tōmitēra teitei e ha'amau hō'ē nūmera niuniu ha'amāramaramara'a i te tā'ato'ara'a, mai te hora 8 tae atu i te hora 5 i te ahiahi.

E fa’ari’ihia mai tā ‘outou mau uira’a i te nūmera : 444 210.

‘Ua fa’ata’ahia te mau ti’a nō te pāhonora’a i te mau uira’a nō te ho’ira’a o te mau ta’ata Tahiti ‘i mau i te fenua Taratoni, hō’ēā ato’a nō tō Taratoni tei te fenua nei. Hau atu i te nūmera niuniu, te vai ato’a ra te mau ha’amāramaramara’a i ni’a i te tahua natirara a te Tōmitēra teitei.

Mai te ha’amatara’a te mau huehuera’a, taupupū roa tō rātou revara’a ‘inaha, ‘ua ‘ōpanihia te tahua taura’a manureva nō Tontouta.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son