O Tahiti E i te marae ‘Ārahurahu

Publié le

Piahia i te 21/06/2024 à 15:09 - Fa’arava’ihia i te 21/06/2024 à 15:10

E ‘ori te pupu O Tahiti E i te marae ‘Ārahurahu ‘i Pā’ea i te mahana mā’a 13, 20 ‘e 27 nō tiurai, e te tāpati 14, 21 ‘e 28 nō tiurai 2024.

Te tumu parau tei tāpe’ahia e te pupu arata’ihia e Marguerite Lai, te Pai’atua. ‘Ōro’a mo’a tei fa’atupuhia na i te tau o te mau tupuna.

Hau i te 100 feiā ‘ori, rohi pehe ‘e hīmene o te ‘āmui mai e tīa’ihia ra nō teie fa’anahora’a. Hau atu i te ‘ori, e haere ato’a mai te feiā rima’ī e fa’a’ite i tā rātou mau tauiha’a.

HA’AMĀRAMARAMARA’A
Pa’iatua de O Tahiti E
Marae ‘Ārahurahu ‘i Pā’ea
Mahana mā’a 13, 20 ‘e 27 nō tiurai
Tāpati 14, 21 ‘e 28 nō tiurai
2 000 Fcfp mai te 12 matahiti ‘e 1 000 Fcpf nō te mau tamari’i raro mai i te 12 matahiti

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a