Huahine : fa’aarara’a mauha’a tūpita, ‘aita roa atu

Publié le

Te 'imihia ra te ta'ata i rave i teie 'ohipa. 'Ua ha'amata te mau tītorotorora'a i teie ra'a ra ihoa mahana. Rahi te mau tahua taura'a manureva nō te fenua Farāni tei fa'aruru ato'a i teie huru fa'aarara'a.

Piahia i te 19/10/2023 à 18:29 - Fa’arava’ihia i te 19/10/2023 à 18:29

Te 'imihia ra te ta'ata i rave i teie 'ohipa. 'Ua ha'amata te mau tītorotorora'a i teie ra'a ra ihoa mahana. Rahi te mau tahua taura'a manureva nō te fenua Farāni tei fa'aruru ato'a i teie huru fa'aarara'a.

I mua i teie huru fa’aarara’a, mau roa te ‘ohipa i te tahua taura’a manureva nō Huahine. I teie mahana mahana, ‘ua fa’atae hō’ē ta’ata i te rata uira i te taiete Air Tahiti nō te fa’a’ite atu e te vai ra hō’ē pere’o’o tei tōtoāhia i te vāhi tape’ara’a pere’o’o nō te tahua taura’a manureva. ‘Oi’oi roa te mau mūto’i farāni ‘e te mau fa’ehau tūpohe auahi i te tonohia i taua vāhi ra.

Hōho’a : Tahiti Nui Télévision

« ‘Ua fa’aru’e mātou ‘ia Tahiti i te hora 8, i te reo ‘o Corinne, horopatete. ‘Ua tae maita’i atu mātou i Huahine. Anihia mai nei ‘ia vai pārahi noa mātou. Mā’iri a’e nei 10 minuti. A hi’o noa ai mātou i rāpae, ‘aita hō’ē noa a’e ta’ata e ‘itehia atu. ‘Aita ato’a mātou i ha’apa’o rahi atu. Tau taime i muri iho, te anihia mai nei ‘ia tā’amu i tō mātou hātua, e fa’ahaerehia te manureva hō’ē vāhi ‘ē ‘inaha te vai ra teie nei fa’aarara’a mauha’a tūpita. Fa’aāteahia mātou i te hōpe’ara’a o te tahua taura’a manureva.« 

2 hora i muri mai, ‘ua hōro’ahia te parau fa’ati’a hō’ē i ni’a nā manureva e piti, nō te fa’areva atu i Ra’iātea. ‘I reira, ‘ua fa’aho’ihia te mau horopatete ‘i Tahiti, rātou tei hina’aro.

‘Āre’a ra nō te 2 o te manureva, ‘ua ha’apauhia te mau horopatete e ‘ua ‘āfa’ihia i te fare tū’aro.

Hōho’a : Piha ‘ohipa a te tōmitēra teitei

I te area nō te hora 1 i te tahara’a mahana hō’ē pupu fa’ehau ‘aravihi nō te mau mauha’a tūpita i te taera’a atu ‘i Huahine. ‘Ua rave rātou i te mau mā’imira’a, ‘aita hō’ē ‘ohipa i ‘itehia mai. I teie ahiahi iho nei, ‘ua fa’aoti te piha a te tōmitēra teitei e ‘iriti i teie fa’aarara’a rū. Te ‘imihia nei te ta’ata i fa’atae i teie parau ha’avare i te taiete Air Tahiti. Te utu’a e topa mai i ni’a iana, 2 matahiti fare tāpe’ara’a ‘e 3.6 mirioni utu’a moni. I ni’a i te fa’auera’a a te auvaha ture, ‘ua ‘iritihia te mau tītorotorora’a.

Hōho’a : Tahiti Nui Télévision

I te fenua Farāni, rahi ato’a te mau fa’aarara’a mai teie te huru tei tupu i te mau tahua taura’a manureva i teie mau mahana i mā’iri a’e nei. 18 ta’ata tei tāpe’ahia i roto i te area 48 hora « te rahira’a ‘o te mau ta’ata tei raro mai i te 18 matahiti », i te reo o te fa’aterehau nui Gérald Darmanin i te mau pāpa’i ve’a nō BFMTV.

Te terera’a o teie nei mahana nā roto i te rāve’a liveblog ICI

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a