Heiva Rima’ī : mai te 27 nō tiunu tae atu i te 14 nō tiurai

Publié le

'Ua 'āmui mai tō te mau motu nō te Heiva rima'ī fa'atupuhia i te māhora nō Māma'o. Te 35ra'a teie o te taime 'a fa'atupuhia ai teie nei fārereira'a. E tupu teie fa'a'ite'itera'a mai te 27 nō tiunu, 'ōpani i te 14 nō tiurai.

Piahia i te 27/06/2024 à 16:02 - Fa’arava’ihia i te 27/06/2024 à 22:50

'Ua 'āmui mai tō te mau motu nō te Heiva rima'ī fa'atupuhia i te māhora nō Māma'o. Te 35ra'a teie o te taime 'a fa'atupuhia ai teie nei fārereira'a. E tupu teie fa'a'ite'itera'a mai te 27 nō tiunu, 'ōpani i te 14 nō tiurai.

‘Ua ha’amata te Heiva rima’ī i teie mahana maha. Te tumu parau i tāpe’ahia mai nō teie nei matahiti, te tiare tahiti. Mai te 27 nō tiunu e tae atu i te 14 nō tiurai, hau i te hānere feiā rima’ī nō Tahiti ‘e nō te mau ta’amotu o te ‘āmui atu ‘i Māma’o nō te fa’a’ite i tō rātou ‘aravihi.

Nō te 35ra’a o te Heiva rima’ī, ‘ua rau te mau fa’a’ana’anataera’a tei tarēnahia nō te tā’ato’ara’a mai te mau tata’ura’a, ha’api’ipi’ira’a hā’une anei, te ‘ori ‘e te tāmatara’a mā’a nō terā ‘e terā motu.

I rotopū i te feiā rima’ī, ‘ua fa’anahohia te tata’ura’a tīfaifai ‘e ‘aore ra te ha’une tāhirihiri.

‘Ōro’a ‘īritira’a i te mahana mahana 27 nō tiunu i te hora 10 i te māhora nō Māma’o.
I te mau mahana ato’a, fāri’ihia ‘outou mai te hora 8 i te po’ipo’i tae atu i te hora 5 i te ahiahi.
Tāpura ‘ohipa i ni’a i te tahua : www.artisanat.pf

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a