Fa’a’ite’itera’a tiare mai te 2 tae atu i te 12 nō mē

Publié le

Piahia i te 29/04/2024 à 18:46 - Fa’arava’ihia i te 29/04/2024 à 18:46

E tupu teie fa’a’ite’itera’a tiare i te ‘āua o te fare ‘oire nō Puna’auia, te tumu parau i tāpe’ahia mai nō teie nei matahiti oia ho’i : « Mai te fenua i te tai ». Tāpa’o fa’a’ite terā e ‘ite atu te ta’ata i te mau rā’au tupu nō roto mai i te fa’a ‘e tae noa atu terā e tupu ra i te pae tahatai. Nō teie haerera’a, e au ato’a i te heiva tū’aro nui, e ha’afaufa’ahia te ‘are nō Teahupo’o.

Mai te mau matahiti ato’a, e fa’atupu-ato’a-hia te fa’anahora’a ETE e te pū tōro’a rima’ī, nō te ha’afaufa’a i te fa’a’ohipara’a i te ‘ete nō te mono i te mau pū’ohu ‘urina.

I te roara’a o te fa’a’ite’itera’a, ‘ua rau te mau fa’a’ana’anataera’a tei tarēnahia, mai te ha’unera’a i te mau ‘ete pae’ore ‘e aore rā te mau ‘ete nī’au ‘e tae atu i te tahi mau tao’a. ‘Ia hope, e nehenehene te mau ta’ata e fa’aho’i i tā rātou mau tao’a.

HA’AMĀRAMARAMARA’A
Mai te 2 tae atu i te 12 nō mē
‘I te ‘āua o te ‘oire nō Puna’auia
Iriti i te 2 nō mē mai te hora 10 i te po’ipo’i
Mai te hora 8 tae atu i te hora 5 i te ahiahi i te mau mahana ato’a

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a