Papara : 1439 tumu paka tei haruhia e te mau mūto’i farāni

Publié le

'Aro i te rā'au tā'ero, te 'ohipa ia e rave tāmauhia nei i te fenua nei. Mai tāpati i mā'iri a'e nei, piri i te 1400 tumu paka tei itehia mai e te mau mūto'i farāni nō te 'āua nō Papara. Hau i te 20 ta'ata teie e fa'ahapahia nei.

Piahia i te 05/10/2023 à 23:29 - Fa’arava’ihia i te 05/10/2023 à 23:29

'Aro i te rā'au tā'ero, te 'ohipa ia e rave tāmauhia nei i te fenua nei. Mai tāpati i mā'iri a'e nei, piri i te 1400 tumu paka tei itehia mai e te mau mūto'i farāni nō te 'āua nō Papara. Hau i te 20 ta'ata teie e fa'ahapahia nei.

I ni’a i tāna ‘api facebook, te fa’a’ite ra te nu’u mūto’i farāni nō Pōrīnetia e ‘ua ravehia i te mau mā’imira’a i te ‘ōmuara’a o te ‘āva’e ‘ātopa matahiti 2023, i Papara.

1439 tumu paka tei ‘itehia mai, 1080 tarāma rauere paka ‘e te tino moni 226 000 farāne.

Hau i te 20 ta’ata tei rōa’a mai. Tīa’ihia rātou i te fare ha’avāra’a i te mau mahana i mua nei.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a