Mā’itira’a ‘īriti ture : tei mua ‘o Nicole Sanquer ia Steve Chailloux i roto i te tuha’a 2

Publié le

Mea iti te ta'ata tei mā'iti i te hātuara'a mātāmua i roto i te tuha'a 2. Tei mua 'o Nicole Sanquer (49,07%, Amui Tatou) ia Steve Chailloux (42,18%, Tavini Huiraatira)

Piahia i te 30/06/2024 à 2:43 - Fa’arava’ihia i te 30/06/2024 à 2:43

Mea iti te ta'ata tei mā'iti i te hātuara'a mātāmua i roto i te tuha'a 2. Tei mua 'o Nicole Sanquer (49,07%, Amui Tatou) ia Steve Chailloux (42,18%, Tavini Huiraatira)

I roto i te tuha’a 2, 1 ta’ata i ni’a e 2 tei ‘ore i haere i mā’iti.

Atira ra, ‘o Nicole Sanquer (‘Āmui Tātou) tei mua, 49,07% o te mau reo tei roa’a ‘iana. « ‘Aita e ha’aparuparu. Te fa’aineine nei mātou i te 2 o te hātuara’a. Hina’aro mātou e vai tā’amu noa i te fenua Farāni. A piti matahiti i teie nei, fa’aro’o-noa-hia te parau nō te ti’amāra’a ‘e te mau fa’a’inora’a i te fare ‘āpo’ora’a rahi (…). ‘Ua tanohia i te ‘āmuira’a », i te reo ‘o Nicole Sanquer.

‘I Paea, 10 noa reo hau tā Nicole Sanquer (‘Āmui Tātou, 810 reo) ia Steve Chailloux (42,18% o te mau reo i ni’a i te tuha’a 3), ‘aita ‘oia e ha’ape’ape’a ra. « Hō’ēā ‘ohipa tei tupu na i te matahiti 2022, te mea ra e fa’ata’a’ē ra ‘ia mātou e mau pupu ‘āmui rātou », i te reo o te ti’a Tāvini Huira’atira.

Steve Chailloux, à Paea (Crédit Photo : TNTV)

I te matahiti 2022 ra, 41,22% ta’ata tei mā’iti ‘ai Steve Chailloux i te hātuara’a mātāmua, i mua ia Tepuaraurii Teriitahi. I te 2 o te hātuara’a, 58,9% o te mau reo tei iana.

‘O rāua i te 2 o te hātuara’a tarēnahia i te mahana mā’a 6 nō tiurai. Teie te mau nūmera o te toe’a o te mau ti’a : Tutu Tetuanui (RN, 4,72%), Tati Salmon (Hei’ura Les Verts, 3,96%) ‘e ‘o Jules Tara (0,07%).

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a