Levi TAKAMOANA te ora nei ‘i te mau maita’i nō Tahanea

Publié le

'I te mau pae Tuamotu mā, 'ia tae 'i te tau fa'afa'a'eara'a ha'api'ira'a, 'e tere na 'o Levi TAKAMOANA, 21 matahiti 'i te motu nō Tahanea nō te popo'i 'i te kaveu 'e nō te tautai. 'Ei 'imira'a pāpū nā teie taure'are'a.

Piahia i te 28/08/2023 à 14:37 - Fa’arava’ihia i te 28/08/2023 à 14:37

'I te mau pae Tuamotu mā, 'ia tae 'i te tau fa'afa'a'eara'a ha'api'ira'a, 'e tere na 'o Levi TAKAMOANA, 21 matahiti 'i te motu nō Tahanea nō te popo'i 'i te kaveu 'e nō te tautai. 'Ei 'imira'a pāpū nā teie taure'are'a.

Levi TAKAMOANA, 21 matahiti

‘Āhuru mā pae kirometera ‘e fa’ata’a’ē rā ‘i te motu nō Tahanea ‘ia Faaite. ‘E tei te āteara’a maha hānere pae ‘āhuru mā pae kirometera ‘i te pae ‘apato’erau hitia’a ‘o te rā ‘ia Tahiti. Maha ‘āhuru mā va’u kirometera te roa e ‘āhuru mā pae kirometera te ‘ā’ano. Te vai rā te tahi mau fare ‘i nia ‘i teie motu ‘aita rā ‘e ta’ata ‘e pārahi tumu rā ‘i Tahanea. Tera rā ‘ia tae ‘i te tau fa’afa’a’eara’a ha’api’ira’a ‘e haere nā ‘o Levi ‘e tōna mau hoa ‘i Tahanea nō te pupuhi, ‘inaha ‘ua ī te moana ‘o Tahanea i te i’a.

Te vahi fa’ahiahia, ‘i te mau piti hepetoma ato’a ‘e tautai ‘o Levi ‘i te i’a nō te ho’o ‘e te vai rā tāna mau ‘ona.« E ho’o vau tā’u mau i’a te vai ra tā’u mau hoani ‘i Papeete. ‘E fa’aau mai rātou te i’a ‘e mea tā putē. Tei te huru ‘o te i’a. ‘E mai te va’u tauatini ‘e nehenehe ‘e mara’a roa ‘āhuru tauatini farāne te putē ».

‘A ta’a noa atu te tautai, ‘e haere ato’a ‘o Levi ‘e popo’i ‘i te kaveu ‘i ni’a ‘i te motu nō Tahanea.

« ‘E’ere ‘i te mea ‘ohipa rahi, titauhia ‘e haere ‘e ‘imi, ‘e mai te peu ‘aita hō’ē a’e, topa te morare. Tei te huru ‘o te vāhi ‘e haere ato’a pa’i rātou ‘e tāponi ‘i roto ‘i te one ».

‘A ta’a noa tu te mau ta’ata nō te mau motu tāpiri ‘e haere ‘i Tahanea nō te tautai. ‘E vāhi teie ‘e tīpae-ato’a-hia ‘e te mau ‘iati hou rātou ‘e fano roa mai ai ‘i Tahiti. Tei pāpū, ‘ua pāruru-ana’e-hia teie mau faufa’a ‘e nehenehe te mau u’i nō ‘ānanahi ‘e fa’ana’o ato’a ‘i teie mau ‘īna’i.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a