Hitia’a: ‘e toru tura mahu ahi nā Mana Ito

Publié le

'Ohipa māere 'i te roto no Hitia'a 'i te hope'a hepetoma ma'iri a'e nei. Te pahi UHL Fortune turu hia 'e te pahī Tahiti Nui 8 tei uta atu na tura mahu ahi 'e toru 'a te taiete Mana Ito. A tahi nei 'ohipa mai teie te huru 'a tupu ai i teie tuha'a 'oire nō Hitia'a 'o te rā.

Piahia i te 18/12/2023 à 15:58 - Fa’arava’ihia i te 19/12/2023 à 11:19

'Ohipa māere 'i te roto no Hitia'a 'i te hope'a hepetoma ma'iri a'e nei. Te pahi UHL Fortune turu hia 'e te pahī Tahiti Nui 8 tei uta atu na tura mahu ahi 'e toru 'a te taiete Mana Ito. A tahi nei 'ohipa mai teie te huru 'a tupu ai i teie tuha'a 'oire nō Hitia'a 'o te rā.

Pae mahana te māoro te pahī UHL Fortune nō Europa turu hia ‘e te pahī Tahiti Nui 8 tutau ra’a ‘i te roto nō Hitia’a. Te reira nō te huri ‘e toru tura mahu ahi ‘i ni’a i te tapū fenua ‘i reira te taiete ‘ōperera’a mōrī ‘a te ‘utufare MOUX ‘i mana’o ‘e ha’amau tāna vahi ha’aputu ra’a tura mahu ahi. Maha ‘āhuru metera te roa ‘e maha hānere piti ‘āhuru tane te teiaha ‘o te tura mahu ahi tāta’itahi, tauātni tane mahu ahi tā teie mau tura tāta’itahi ‘e roa’a ‘i te fāri’i.

Po’ipo’i mahana pae, te tura mātamua ‘i te hīvi ra’a hia, mai ni’a mai te pahī rahi, fa’auta hia mai ‘i ni’a i te ho’ē hē ‘āuri fa’anaho hia ‘i roto ‘i te Tahiti Nui 8. A tahi nei teie huru mātini ‘a fa’a’ohipa roa hia ai ‘i te fenua nei.

Te hē ‘āuri fa’aohipa hia no te uta te mau tura mahu ahi

« Toru ‘āhuru matahiti tō mātou tūtava ra’a pā’imi ho’ē vaeha’a pae miti. A tahi ra, ‘a ‘ite hia mai ai. E te ‘ite ra’a hia mai ‘e mātou, fa’a’ineine ra’a mai mātou te fenua, ‘e ono noa ‘āva’e teie nei. E ‘e toe paha ‘e ono ‘āva’e no te tāmoumou te ‘ohipa » te reo ‘o Albert MOUX te paoti rahi ‘o te taiete.

Ua tapura teie taiete e fa’a’ī na tura e toru e piti taime ‘i te matahiti ho’ē. E fa’a’ī ‘afaro hia te mahu ahi mai te pahi tae atu ‘i te tura i uta, mā te fa’a’ohipa te uaua na ni’a ‘i te miti, ‘eiaha te mau to’a ia tu’ino hia ‘e na raro atu ai ‘i te repo.  

‘I te reo ‘o Sébastien MILLOT te ti’a fa’atere o te taiete Mana Ito, « te tuha’a faufa’a roa ‘i roto ‘i teie ‘ōpuara’a, te fa’ahāere roa ra’a mai te mau tura ‘i te fenua. Ia oti te fa’auta ra’a ‘i roto ‘i te fa’a, ‘i reira mātou ‘e patu ai na piha’i iho te fa’anahora’a no te ha’aputura’a, te mau vahi faufa’a no te fa’a’ohipara’a : ‘oia ho’i ‘e patu te mau tino nō te fa’a’ohipa maita’i i teie vahi« .  

Huna hia te mau tura mahu ahi ‘i raro ‘i te repo ‘e ‘i ropu ‘i te mau patu ra’a

Tai’o hia ‘āhuru mā piti hora no te fa’auta te ta’ato’ara’a ‘o na tura mahu ahi ‘e toru i uta i te pūrumu fa’atoro, toru hānere metera ‘i roto ‘i te ‘afa’a. E iau ‘i tāna mau tohura’a ‘e ha’amata te taiete Mana Ito ‘i te ‘ōpere ‘i tāna mau tura mahu ahi ‘i te ‘āfara’a ‘o te matahiti 2024 ‘e te māna’o ato’a ra ‘e rave ‘i tetahi mau ha’amaita’i ra’a ‘i ni’a i te tārifa ‘o tāna mau tura mahu ahi.

A tia’i noa atu ra, ua fa’aru’e te pahī UHL Fortune i te roto no Hitia’a i teie monire avatea, nō te fano i Papeete hou ‘a ho’i roa atu i Europa.’Are’a te hē ‘āuri, ua vaiho hia mai teie mātini tae atu ‘i te taime ‘a huna hia ai te ta’ato’ara’a ‘o te mau tura mahu ahi.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a