Ua hope te Heiva , e teie mai nei te Fārereira’a

Publié le

No te 6 ra'a te matahiti , ua iriti hia te oro'a farereira'a ha'amau hia mai e Coco Hotahota i te 16 no Tiurai i te Fare Tauhiti Nui . Oro'a atoa no te fa'ahamana'o ia Coco , rave rahi mau pupu no te ara tei amui mai .

Piahia i te 13/07/2023 à 13:37 - Fa’arava’ihia i te 17/07/2023 à 13:50

No te 6 ra'a te matahiti , ua iriti hia te oro'a farereira'a ha'amau hia mai e Coco Hotahota i te 16 no Tiurai i te Fare Tauhiti Nui . Oro'a atoa no te fa'ahamana'o ia Coco , rave rahi mau pupu no te ara tei amui mai .

Fa’atupu , ‘ōpere, e fārerei na roto i te parau no te ‘ori Tahiti , te ‘ōpuara’a ia no teie fa’anahora’a pii hia Fārereira’a , fa’anahora’a ‘īriti hia i te mau pupu ‘ori no te fenua nei e no te ara mai , ‘īriti ato’a hia ra i te mau fare haapiiraa ‘ori . Inaha te fâ , ia tupu te farereira’a ma te faanaho i te tahi mau tata’ura’a no te mau taata e au rahi nei i te ohipa ‘ori , rau noatu te huru e te fenua no reira mai ratou

3 tuhaa rahi tei fa’aineine hia mai no teie ‘oro’a fārereira’a  » Te ‘oro’a faatau aroha  » , te « Hura a’ia’i i Tahiti ete Heiva i te mata’einaa

No te ‘oro’a faatau aroha , faarii hia te mau ra’atira ete mau ‘āmuitahira’a i nia i te marae Arahurahu no te fa’a’api i te natira’a  » Faatau Aroha « 

Te Fārereira’a o te Hura a’ia’i i Tahiti atoa , e tata’u raa ta tuhaa hia

  • taata ‘ori roa a’e (danse solo)
  • ‘ahu roa (‘aparima ‘amui)
  • ‘ote’a tàhito (‘ote’a ‘amui)
  • ‘upa tau (rohi pehe)

Pāruru , fa’atīani e ha’afaufa’a te hīro’a tumu ma te faatupu i te hoe faanahora’a api , te avei’a atoa ia no teie tataura’a

I roto ite tuhaa ‘Upa Tau , fa’ahepo hia e fa’aohipa i te mau ‘upa’upa tumu no te fenua

Area no te tuhaa 3 , Te Heiva i te mata’einaa , tītau manihini hia te mau ‘āmuitahira’a e amui i roto i te heiva a te mau oire no Tahiti , Moorea e i Rairoa . I reira e nehenehe teie mau ‘āmuitahira’a e faanaho i te ori tumu o to ratou fenua

Teie mai te tarena

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son