Te Tiare Maurua ‘ia au i te pāpa’ira’a a Hitiura Mervin  

Publié le

Ha'amauhia i te matahiti 2015, e maha taime tō Tamari'i Mahina harura'a i te rē 2 'o te tārava raromata'i. I te matihi 2018, 'ua ha'apāpū i tōna ti'ara'a matāmua e tāna tumu parau " te tiare 'apetahi". I teie haerera'a 'o te "tiare maurua" tāna e fa'ateniteni mai na roto i tāna hīmene.

Piahia i te 01/07/2023 à 12:10 - Fa’arava’ihia i te 04/07/2023 à 16:04

Ha'amauhia i te matahiti 2015, e maha taime tō Tamari'i Mahina harura'a i te rē 2 'o te tārava raromata'i. I te matihi 2018, 'ua ha'apāpū i tōna ti'ara'a matāmua e tāna tumu parau " te tiare 'apetahi". I teie haerera'a 'o te "tiare maurua" tāna e fa'ateniteni mai na roto i tāna hīmene.

I te pū ha’api’iraa tōro’a nana’o ‘o Hitiura Mervin, taure’are’a pāpa’i puta e pāpa’i hīmene a te pupu Tamari’i Mahina e ‘ohipa ai. E ‘orometua ha’api’i reo tahiti e te peu tumu mā’ohi ato’a ‘ona ‘a maha matahiti teie nei. Tōro’a ‘o tāna e fa’ahiahia ra i te mea rāve’a atoa teie nōna i te pāpa’i e te mau taure’are’a ‘āpī. A tahi nei ‘o Hitiura ‘a pāpa’i ai nā te hō’ē pupu hīmene e tata’u nei nō te Heiva i Tahiti, « te vāhi fifi roa a’e ‘o te hurira’a ‘ia te mana’o ia au i te hi’oraa a te mā’ohi ».

« Te mau fifi, tei roto ato’a i te tātarara’a nō roto mai i terā e terā feti’i. Titau-ato’a-hia e fa’atura te mau ‘utuāfare ».

Ua fa’ari’i maita’i mai te feiā hīmene nō Mahina i tā’u tumu parau. « Nā teie pupu himene i fa’aora tā’u mau pāpa’i, e ha’amāuruuru nei au te nūna’a nō Maupiti, tā’u ia e fa’ahiahia ato’a nei. E hīmene teie nō te tā’āto’ara’a ‘o te feiā e tae mai nō te fa’aro’o i teie hīmene ».

E’ere i te ‘oa’oa nei nō Moeata, te ra’atira pupu hīmene nō Mahina e metua vahine nō Hitiura. I tōna reo, ‘aita e rava’i maita’i ra te ta’ata pāpa’i puta e ‘ua pāpū i te reo tahiti e te reo farāni.  » ‘Aita tā mātou ta’ata pāpa’i hīmene i teie matahiti, tā Moeata e ha’apāpū nei. Hō’ē po’ipo’i, i tōna tāpapara’a i tāna ‘ohipa, ‘ua ‘ite ‘oia i tō’u pe’ape’a e ‘ua na’o mai ‘oia ia’u, « Māmā, e pāpa’i vau i tā ‘outou hīmene » (…) mea here nāna te peu tumu, e ta’ata mā’imi pāpū ato’a. Mea nā reira vau i te ‘ēra’a. ‘Ua ti’aturi vau ‘iana e ‘aita vau e tātarahapa ra i teie mahana ».

E ‘o Hitiura nō te fa’ahope: « Te ti’aturi nei au e te vai fa’ahou ra i muri mai. Noa atu e ‘e’ere nā’u i pāpa’i te hīmene ‘a te pupu Tamari’i Mahina. ‘Ua tāmata vau i te pa’epa’e i teie pupu ‘ia haere i mua e ‘ia tāmau rātou i te fa’ati’a i tā tātou peu tumu i te u’i nō ‘ananahi ».

77 feia hīmene nō te pupu Tamari’i Mahina te pa’i’uma atu i ni’a i te tahua To’atā i te 30 no tiunu. Muri mai ‘iana te pupu hīmene Tamari’i Tuha’a pae nō Mahina i roto i te tuha’a tārava Tuha’a pae e tāna tumu parau « Amaitera’i, te tama nō Ra’ivavae ».

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a