500 feiā hīmene o te ‘āmui atu i te Ta’urua Hīmene

Publié le

I te 21 nō 'ātopa, i te 'outu nō Tefauroa te Ta'urua hīmene e tupu ai. Te hitura'a teie o te matahiti a fa'atupuhia ai, 500 feiā hīmene e tīa'ihia ra. E 'āru'i tāmoni 'ore.

Piahia i te 21/09/2023 à 14:33 - Fa’arava’ihia i te 21/09/2023 à 14:33

I te 21 nō 'ātopa, i te 'outu nō Tefauroa te Ta'urua hīmene e tupu ai. Te hitura'a teie o te matahiti a fa'atupuhia ai, 500 feiā hīmene e tīa'ihia ra. E 'āru'i tāmoni 'ore.

E 8 pupu hīmene tei tāpurahia i te ‘outu nō Tefauroa, ‘i Mahina, i te 21 nō ‘ātopa : Tamari’i Mahina, Reo Papara, Taru’u, Nūna’a Rurutu, Tamari’i Teahupoo, O Faa’a, Tamariki Rapa ‘e Tahiti Choir School. E fa’aoraora mai rātou i te mau hīmene tumu.

I teie nei matahiti, te hīmene rū’au tei tāpe’ahia mai. Mea tāere tōna huru hīmenera’a, ‘i’ō nei e fa’aro’ohia e 3 e 6 ‘āuri.

Ha’amana’o i te hōpoi mai i tō ‘outou mau pē’ue, mea tāmoni ‘ore teie nei te tomora’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a