Haruru moiha’a ha’apa’a’ina ’i te fare ha’api’ira’a tuarua Don Bosco

Publié le

‘I te hora hitu ‘e te ‘āfa ‘i te po’ipo’i mōnirē ra, hō’ē haruru pa’ura tei fa’aro’ohia ‘i Pirae. Mai te huru moiha’a tūpita tei hāmanihia ‘e toru taure’are’a ‘e ‘o tā rātou ‘i ha’apa’ina ‘i mua noa ‘i te fare ha’api’ira’a tuarua Don Bosco. 'Ua taupupu roa te terera’a ha’api’ira’a ‘a te mau tamāri’i.

Piahia i te 13/09/2023 à 16:10 - Fa’arava’ihia i te 13/09/2023 à 16:28

‘I te hora hitu ‘e te ‘āfa ‘i te po’ipo’i mōnirē ra, hō’ē haruru pa’ura tei fa’aro’ohia ‘i Pirae. Mai te huru moiha’a tūpita tei hāmanihia ‘e toru taure’are’a ‘e ‘o tā rātou ‘i ha’apa’ina ‘i mua noa ‘i te fare ha’api’ira’a tuarua Don Bosco. 'Ua taupupu roa te terera’a ha’api’ira’a ‘a te mau tamāri’i.

‘I mua hō’ē pou niuniu, te moiha’a ’i te ha’apa’a’ina-ra’a-hia ’e toru taure’are’a. Nō te pūai ’o te haruru, ‘ua fa’aro’o-roa-hia ’i te fare ha’api’ira’a. ‘Ua tāpapa te fa’atere ’o te feia hi’opo’a tamari’i ’i nā taure’are’a to’otoru ‘i rave ’i teie ’ohipa ’i’ino, ‘ua ‘itehia mai rātou ’i roto hō’ē fare toa ’i piha’i iho noa atu ’i te fare ha’api’ira’a ’e te ho’o nei ’i te mau moiha’a nō te hāmani fa’ahou hō’ē moiha’a ha’apa’a’ina. ‘Ua tae rū atu te mau mūtoi nō te haru ‘ia rātou. ‘Ahuru mā va’u tō rātou matahiti.

«  ‘E ha’amata te ha’api’ira’a ’i te hora va’u, aita ’i rahi roa te mau tamari’i ’i te hora hitu, ua huru ‘ē te tahi ’o rātou. ’Ua haere mai te taote mānava nō te fare ha’api’ira’a ‘e ‘ua fāri’i ’ōna ’i te mau tamāri’i ‘i tītau ’i tauturu » te reo ’o Marie Constant, te fa’atere ’o te fare ha’api’ira’a, ‘i te po’ipo’i monirē.

‘Ua tāniuniu te fa’atere ha’api’ira’a ’i te fare ’oire nō Pirae nō te tonora’a ‘i te mau mūto’i ’i te mau taime tōmora’a ’e fa’aotira’a ’o te mau tamāri’i. ‘Ua tītau-ato’a-hia te mau mūto’i ’a te hau nō te tahi mau ha’amāramarāmara’a.

’Ua tu’uhia atu teie te mau taure’are’a ’i mua ’i te ’auvaha ture, ‘a mahana piti ra. Hō’ē ‘o rātou tei māta’ita’i noa ’i te ’ohipa ’i ravehia ’e tōna nā hoa ‘e piti. Te utu’a ’e tīa’i nei ‘ia rāua, ’e pae matahiti fare tāpe’ara’a ’e iva mirioni, te utu’a moni.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son