François Pihaatae mā’iti-fa’ahou-hia ‘ei peretiteni nō te ‘ētārētia porotetani mā’ohi

Publié le

'Aita 'i maerehia, 'o François Pihaatae te peretiteni fa'ahou atu 'i te 'ētārētia porotetani mā'ohi 'i te roara'a 'e 4 matahiti. Fa'aotira'a 'o tei ravehia 'a mahana mā'a a'e nei 'i Ma'atea, 'i roto 'i te rurura'a 'o nā tuha'a 'e 8. Te fā matāmua 'a François Pihaatae, oia ho'i 'ia 'itehia te ti'ara'a ta'ata mā'ohi.

Piahia i te 04/09/2023 à 19:17 - Fa’arava’ihia i te 04/09/2023 à 19:17

'Aita 'i maerehia, 'o François Pihaatae te peretiteni fa'ahou atu 'i te 'ētārētia porotetani mā'ohi 'i te roara'a 'e 4 matahiti. Fa'aotira'a 'o tei ravehia 'a mahana mā'a a'e nei 'i Ma'atea, 'i roto 'i te rurura'a 'o nā tuha'a 'e 8. Te fā matāmua 'a François Pihaatae, oia ho'i 'ia 'itehia te ti'ara'a ta'ata mā'ohi.

François Pihaatae, peretiteni no te ‘ētārētia porotetani mā’ohi

‘A tahi nei te pāroita nō Ma’atea ‘a fa’ari’i ai te rurura’a ‘a te ‘ētārētia porotetani mā’ohi. Nō teie nei mau fārereira’a ‘ua ‘āvarihia hō’ē fare pōte’e, ‘i reira te mau tāu’ara’a parau ‘e tupu ai ‘i te roara’a hō’ē hepetoma.

« Te vai ra hō’ē vāhi nō te ha’aputuputura’a ‘i te ta’ata. ‘Ia tāi’ohia te mau mono ‘o te mau mero ‘o te tōmite, ‘e roa’ahia 150 ta’ata », ‘i te ha’apāpūra’a ‘a Raniha Tetaronia, ‘orometua ‘i te pāroita no Ma’atea.

‘I roto ‘i tā rātou rurura’a, ‘ua fa’aoti te mau mero nō te tōmite fa’atere ‘e fa’aho’i fa’ahou ‘i tō rātou ti’aturira’a ‘i ni’a ‘i te ‘orometua Tahiari’i, François Pihaatae, nō te peretiteni mai ‘i te ‘ētāretia ‘i te roara’a ‘e 4 matahiti. Fa’aotira’a ‘e māuruuruhia nei ‘e te mau mero nō te pāroita. « Mea ‘ē ihoa ‘o Pihaatea, mea fa’ahiahia nō mātou, ‘e metua terā ». « Teie peretiteni, mea tere nā roto ‘i te mau pāroita, ‘e’ita pa’i ‘ona ‘e fa’aea noa ‘i roto ‘i te piha ‘ōhipa », ‘o te mau mana’o ‘ia ‘i fa’aro’ohia.

Te ma’i pe’e, te ho’o o te orara’a, te tauturura’a ‘i te feia ‘i ro’ohia ‘i te ma’i ‘ātōmī, ‘ia ‘itehia te ti’ara’a ta’ata mā’ohi, ‘o te mau tumu parau ‘ia ‘i tūatapapahia ‘e te tomite fa’atere ‘i roto nā matahiti ‘e maha ‘i topa a’e nei. « Te mea tā’u ‘e hina’aro ‘e poro’i ‘i te mau fa’atere ‘o tō tātou fenua, ‘eiaha tātou ‘ia fa’aea ‘i te fa’ana’ina’i ‘ia tātou. ‘Ia ‘ite ato’a ra tātou ‘e faufa’a tā te Atua ‘i hōro’a nā tātou nō te fa’a’itera’a ‘i te ora, ‘eiaha noa ‘i Mā’ohi nui nei ‘i tō te ao ato’a nei », ‘i te reo ‘o François Pihaatae.

‘E maha ‘orometua tei fa’atuha’ahia mai te ‘orometua Taaroanui Maraea, peretiteni tahito nō te ‘ētārētia porotetani mā’ohi, nā reira ato’a ‘ia Céline Hoiore, pāpa’i parau rahi nō te ‘ētārētia.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a