‘Ua ‘īriti te taiete manureva a Air Tahiti Nui i tāna rēni ‘āpī Pape’ete-Paris, nā Seattle atu.

Publié le

Te fa'a'ā'ano nei o ATN i tāna mau rerera'a. A mahana toru ra, 'ua 'iriti i te rēni : Pape'ete-Seattle-Paris. E 2 tere tei fa'anahohia i te hepetoma hō'ē.

Piahia i te 14/06/2023 à 10:35 - Fa’arava’ihia i te 27/06/2023 à 13:29

Te fa'a'ā'ano nei o ATN i tāna mau rerera'a. A mahana toru ra, 'ua 'iriti i te rēni : Pape'ete-Seattle-Paris. E 2 tere tei fa'anahohia i te hepetoma hō'ē.

I muri mai i tōna ha’amaura’a i tāna rēni Pape’ete-Seattle, ‘inanahi nei ‘ua ‘iriti te taiete manureva Air Tahiti Nui hō’ē rēni ‘āpī, Papeete-Paris nā Seattle atu. I te reo ‘o tōna peretiteni nō te tōmite fa’atere, Michel Monvoisin, e rāve’a teie nō te turu pāpū ato’a i te rēni Pape’ete-Paris, ‘inaha i ni’a i te tere Pape’ete-Los Angeles-Paris, mea rahi te mau ta’ata tahiti, maoti teie ‘afata tauturu a te hau nui oia ho’i te « continuité territoriale ». Hau atu, mea rahi ato’a te mau rātere e rave ato’a ra i teie nei rēni, ‘e na rātou e fa’a’ī ra i te manureva.

Te fā a te taiete , ha’afāna’o te ta’ata nō Tahiti e hina’aro ra e reva i Paris, hōro’a ato’a i te hia’ai i roto i te mau rātere nō Marite tō’o’a ‘o te rā e haere e māta’ita’i i te mau fenua nō Europa.

I te reo ‘o Cyril, ra’atira pupu ‘ohipa i ni’a ia Air Tahiti Nui « e mea fa’ahiahia roa ia ‘ite te mau horopatete i te tahi atu huru hōho’a o te fenua Marite nā roto atu ia Seattle. E ‘oire teie pi’ihia Emerald city nō te he’euri ‘o te natura. E mea faufa’a roa nō te mau ta’ata nō Tahiti mai, e au ra ihoa ia e, ‘aita ‘oe i atea i tō ‘oe fenua ».

Te mea pāpū, ‘ua riro ato’a teie rēni ‘āpī ‘ei rāve’a nō te natira’a e te taiete manureva Alaska Airlines ‘e te mau rātere e utahia ra e ana.

Ua tarēna te taiete manureva Air Tahiti Nui e 2 tere i te hepetoma, Papeete-Seattle-Paris , ‘e te fa’aineine ato’a ra ‘oia e ‘iriti fa’ahou i te rēni Tahiti-Tokyo i te ‘āva’e ‘ātopa.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son