Fa’anahora’a mātāmua « Génér’Action Moz »

Publié le

'E fa'atupu te fa'atera'a hau nō te tū'aro, te u'i 'āpī 'e nō te ara'ira'a, 'i te fārereira'a « Génér’Action » 'i Mo'orea 'i te 29 nō tiurai 2023. Tāpura 'ōhipa 'i ha'amanahia 'i roto i te rurura'a fa'aterehau nō te 19 nō tiurai 2023.

Piahia i te 21/07/2023 à 17:16 - Fa’arava’ihia i te 21/07/2023 à 17:16

'E fa'atupu te fa'atera'a hau nō te tū'aro, te u'i 'āpī 'e nō te ara'ira'a, 'i te fārereira'a « Génér’Action » 'i Mo'orea 'i te 29 nō tiurai 2023. Tāpura 'ōhipa 'i ha'amanahia 'i roto i te rurura'a fa'aterehau nō te 19 nō tiurai 2023.

Tapura ‘ohipa tei ferurihia mai nō te araira’a ‘i te mau ‘ohipa ‘ino nā te mau motu. ‘E tupu te fa’anahora’a mātāmua i Mo’orea, pi’ihia « Génér’Action – MOZ ». Teie te tererera’a ‘o taua mahana ra :

  • fārereira’a tū’aro mā’ohi ‘e ‘aitāuira’a i ni’a i te mau tāpura ‘ohipa e au i te feia ‘āpī mai te araira’a, te nohora’a, te ‘ohipa ‘e ‘aore ra te fa’ari’ira’a rātere ;
  • ‘āru’i taputō MMA – piri i te 70 mā’ona ‘o te ‘amui atu, ‘e mau taure’a nō Mo’orea.

Nō teie nei fa’anahora’a, ‘o te tā’āto’ara’a nō Mo’orea teie e tītauhia nei ‘i te tahua tū’aro nō Afare’aitu, mai te hora 7 i te po’ipo’i ‘e tae atu i te hora 4 ‘e te ‘āfa nō te tuha’a mātāmua, ‘e nō te MMA mai te hora 4 ‘e te ‘āfa i te ahiahi ‘e tae atu i te hora 9 ‘e te ‘āfa i te pō.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a