Fa’a’era’a ‘ohipa na te mau ‘orometua ha’api’i, ‘ananahi, mahana maha

Publié le

I mua i te mau tauiuira'a o te fa'atuha'a-ra'a a te mau rave 'ohipa a te hau. Te pi'i fa'ahou ra te aupupu pāruru SNUipp-FSU no Pōrīnetia i tāna mau ta'ata ia fa'a'ea te 'ohipa, 'ananahi. 'E e riro teie fa'a'ea-ra'a 'ohipa i te fa'ataupupu te tere-ra'a 'ohipa 'a te tahi mau fare ha'api'ira'a.

Piahia i te 26/06/2024 à 16:43 - Fa’arava’ihia i te 26/06/2024 à 18:37

I mua i te mau tauiuira'a o te fa'atuha'a-ra'a a te mau rave 'ohipa a te hau. Te pi'i fa'ahou ra te aupupu pāruru SNUipp-FSU no Pōrīnetia i tāna mau ta'ata ia fa'a'ea te 'ohipa, 'ananahi. 'E e riro teie fa'a'ea-ra'a 'ohipa i te fa'ataupupu te tere-ra'a 'ohipa 'a te tahi mau fare ha'api'ira'a.

Mai te peu, ‘ua pi’i te aupupu pāruru SNUipp-FSU Pōrīnetia e fa’a’ea i te ‘ohipa, ‘aita te toe’a o te mau aupupu mai te ‘āmuitahira’a UNSA Education de Polynésie, e pe’e ra i teie fa’a’uera’a.

Tera rā, ‘e ‘ōpani te tahi pae o te mau fare ha’api’ira’a:

Faaa: Heiri, Vaiaha, Farehei Nui cycle 2

Punaauia: Maehaa Nui, Atinuu, Uriri Nui e Punavai Plaine ( e vai matara te toe’a o te mau fare ha’api’ira’a, e riro rā, te mau ha’api’ira’a i te taupupū ri’i)

Pirae: Fare ha’api’ira’a Tuatahi nō Ta’aone, Fare ha’api’ira’a tamahou Tutera’i Tane, Fare ha’api’ira’a tuatahi Tutera’i Tane.

E riro te tahi atu mau fare ha’api’ira’a i te ‘ōpani ato’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a