Beach soccer : fa’aineinera’a nā te mau ta’ata fa’ata’i hio

Publié le

Hou a'e 'a tupu ai te harura'a 'āu'a nō 'Ōteānia 'i te pae nō te tu'era'a pōpō 'i ni'a 'i te one 'i te fenua nei. 'Ua ō te mau ta'ata fa'ata'i hio 'i roto hō'ē pu'e tau ha'api'ipi'ira'a nō te fa'aineinera'a te harura'a 'āu'a nō te ao. Ha'api'ipi'i ra'a hōro'ahia 'e te mau ti'a hi'opo'a 'o te FIFA.

Piahia i te 28/08/2023 à 11:10 - Fa’arava’ihia i te 28/08/2023 à 11:13

Hou a'e 'a tupu ai te harura'a 'āu'a nō 'Ōteānia 'i te pae nō te tu'era'a pōpō 'i ni'a 'i te one 'i te fenua nei. 'Ua ō te mau ta'ata fa'ata'i hio 'i roto hō'ē pu'e tau ha'api'ipi'ira'a nō te fa'aineinera'a te harura'a 'āu'a nō te ao. Ha'api'ipi'i ra'a hōro'ahia 'e te mau ti'a hi'opo'a 'o te FIFA.

Hō’ē hepetoma fa’aineinera’a hou te harura’a ‘āu’a nō ‘Ōteānia ‘a tupu ai, ‘āhuru ti’ahapa mau ta’ata fa’ata’i hio faito teitei nō te tu’era’a pōpō ‘i ni’a ‘i te one tei titauhia nō te ha’amaita’i atu ā ‘i tō rātou ‘ite.

« ‘E mea faufa’a roa ‘inaha ‘e ha’utira’a teie nō te fa’aō ‘i roto ‘i te harura’a ‘āu’a nō te ao ‘a te FIFA. ‘E māta’ita’i mātou ‘i te mau ha’utira’a nō te hi’o ‘i te faito ‘o te mau ta’ata fa’ata’i hio. ‘E hōro’a mātou ‘i te mau arata’ira’a pāpū ‘ia nahonaho maita’i te ‘ohipa fa’ata’i hio nō te harura’a ‘āu’a nō te ao » te reo teie ‘o Michel CONTI, te ta’ata fa’aineine nō te FIFA.

Fa’aauhia te mau ti’a hi’opo’a ‘o te FIFA mai te mau ti’a fa’aineine maita’i roa a’e nō te ao nei ‘e tei te fenua nei rātou. Ha’apūaihia te mau rāve’a ha’api’ipi’ira’a.

« ‘E tuha’a ato’a tā mātou ‘i roto ‘i teie tu’eraa, fa’anaho, ‘ia tupu maita’i teie ha’utira’a. ‘E mai te peu ‘aita tō mātou faito ‘i nā’ehia, ‘e nehenehe te reira ‘e ha’afifi ia mātou » te reo teie ‘o te ta’ata fa’ata’i hio ‘o te FIFA, Aurelien PLANCHAIS.

Tei pāpū te ta’ata fa’ata’i hio ‘aravihi roa a’e ‘o te tape’ahia mai, ‘e ō atu ‘oia ‘i roto ‘i te harura’a ‘āu’a nō te ao.

« Tāta’ura’a teie ‘e tupu rā ‘e te ti’a nō te fenua Toromona. Te ‘ohipa ra ‘ona ‘i pīha’i iho ia Aurélien. Taime teie nōna ‘i te fa’aite ‘e ua ineine ‘oia nō te harura’a ‘āu’a nō te ao », Raimana TAUOTAHA ra’atira’a nō te feia fa’ata’i hio ‘a te ‘amuitahira’a tu’e pōpō nō Tahiti.

« ‘I te ‘ōmuara’a, pae ‘āhuru mā toru ta’ata hio ‘e ‘i te pae hope’a piti ‘āhuru mā maha tei tape’ahia mai. ‘I ni’a ‘i te tahua ‘oe ‘e fa’a’ite ai ‘i tō ‘oe ‘aravihi. Ia ‘āpe’e maita’i ‘oe ‘i te mau fa’aturera’a nā te reira noa ‘e tūra’i ia ‘oe ‘i mua. Nō reira titauhia ‘e ‘apo maita’i ‘i te mau ha’api’ira’a » te reo ā teie ‘o Aurélien PLANCHAIS ta’ata fa’ata’i hio ‘a te FIFA.

‘I muri mai te fenua Rutia ‘i te matahiti 2019 ra, ‘e riro ‘o Aurélien ‘i te ō fa’ahou nō te pitira’a te taime ‘i roto ‘i te ‘ā’ai nō te harura’a ‘āu’a nō te ao.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son