‘Ati auahi: ‘e toru tā fenua tei nīnāhia ‘e te auahi ‘i Rurutu

Publié le

Hō'ē ha'apu'era'a pehu 'i taninahia tāpiri mai 'i te mata'i, te tumu 'i nīnā-roa-hia ai hō'ē uru rā'au 'e te auahi. 'Aua'e maoti rā, 'aita hō'ē a'e ta'ata 'i pēpē 'e 'ua roa'a 'i te mau fa'ehau 'i te tūpohe 'iana.

Piahia i te 01/09/2023 à 15:27 - Fa’arava’ihia i te 01/09/2023 à 15:27

Hō'ē ha'apu'era'a pehu 'i taninahia tāpiri mai 'i te mata'i, te tumu 'i nīnā-roa-hia ai hō'ē uru rā'au 'e te auahi. 'Aua'e maoti rā, 'aita hō'ē a'e ta'ata 'i pēpē 'e 'ua roa'a 'i te mau fa'ehau 'i te tūpohe 'iana.

Hō’ē ‘ati auahi tei tupu ‘a mahana maha ‘i Tuha’a Pae ‘i te motu nō Rututu. Ia au ‘i te mau fa’ehau tupohe auahi, ‘ua tūtu’i hō’ē ta’ata ‘i tāna ha’apu’era’a pehu ‘i parare ai te auahi. Nā te pūai ‘o te mata’i ‘i tūra’i ‘i te auahi ‘i roto ‘i te uru aito. ‘E toru tā fenua tei nīnā-roa-hia ‘i te auahi.

‘Ua fa’ataimehia te terera’a pereo’o ‘i te porōmu fa’atoro ‘e fa’atū’ati ‘ia Moera’i ‘e Avera. Porōmu ‘o tei ‘iritihia ‘i teie po’ipo’i mahana pae nei.

‘Ua pohe teie auahi, tei roto noa ra te mau fa’ehau ‘i te vai arara’a ia ‘ore te tahi ‘āma’a rā’au ‘ia ura fa’ahou mai. ‘Aita te mau nohora’a ‘i ro’ohia ‘i teie auahi ‘e ‘aita hō’ē a’e ta’ata ‘i pēpē.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a