6 metera ‘i te po’opo’o teie ‘e tīa’ihia nei farairē, ‘i te mau motu ni’a mata’i

Publié le

Te fa'aara mai ra te pū mitora'a nō te reva, 'e ro'ohia hō'ē tuha'a rahi 'o Pōrīnetia 'i te vāve'a, tae atu 'i te 6 metera 'i te po'opo'o.

Piahia i te 31/08/2023 à 14:42 - Fa’arava’ihia i te 31/08/2023 à 17:05

Te fa'aara mai ra te pū mitora'a nō te reva, 'e ro'ohia hō'ē tuha'a rahi 'o Pōrīnetia 'i te vāve'a, tae atu 'i te 6 metera 'i te po'opo'o.

E vāve’a fa’atupuhia ‘e teie nei vero mata’i ‘e tupu ra ‘i te ateara’a 3000 kirometera ‘i te pae ‘apato’a ‘ia Pôrīnetia farāni. I teie nei mahana mahana, ‘o te ta’amotu Tuha’a pae ‘o te ro’o matāmuahia ‘e te mau vāve’a. ‘I Rapa, ‘e roa’ahia ‘e 6 metera ‘i te po’opo’o ‘i teie nei tahara’a mahana.

‘E ‘ā’ano roa atu te reira ‘e tae atu ‘i te pae ‘apato’erau ‘e hitia’a ‘o te rā, « ‘e tāpae teie nei vāve’a ‘i teie nei pō e tae atu ‘a farairē,’i te tuha’a apato’a ‘e to’o’ā ‘o te rā ‘i Tuamotu ‘e Ma’areva mā », ‘ia au te fa’arara’a ‘a te pū nō te mitora’a nō te reva. ‘E o ato’a atu te motu ni’a mata’i ‘e raro mata’i raro a’e ‘i te fa’arara’a rū puātou mai te hora 3 ‘i teie nei tahara’a mahana.

‘Ananahi, farairē, ‘i te tahara’a mahana, ‘i ni’a mata’i, « 4 ‘e tae atu ‘i te 6 metera ‘i te po’opo’o ‘i tua ».

Te pi’i nei te piha ‘ohipa ‘a te Tomitera teitei, ‘ia vai ara noa te tā’ato’ara’a.

TNTV

Parau 'āpī hōpe'a

Activer le son Couper le son