‘Āvarira’a i te 6ra’a no te Fa’a’ite’itera’a « Mono’i Here »

Publié le

Publié le 19/11/2014 à 15:39 - Mise à jour le 19/11/2014 à 15:39

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, ua ‘āmui atu te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Jean Christophe Bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a tumu, o Frédéric Riveta e tae noa’tu ia Heremoana Maamaatuaiahutapu i roto i te ‘āvarira’a i te 6ra’a no te fa’a’ite’itera’a « Mono’i Here », o tei pū’ohu ta’ato’ahia no taua faufa’a porinetia ra.
 
Teie nei fa’a’ite’itera’a no te Mono’i, o tei fa’atupuhia na i te matahiti 2007 ra e te Pū Hamanira’a Mono’i, no ni’a i teie parau tumu no teie matahiti « Te mau Hihimana’o tano », o tei ha’aputuputu mai i te mau ta’ata fa’a’ite’ite, te mau rahu’a e ‘āore ra, te feia putumono’i. I roto i tā nā ‘ōrerora’a no te ‘āvari i taua fa’a’ite’itera’a ra, ua ha’apoupou te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a tumu, o Frédéric Riveta, i te tupu-noa-ra’a i te rahi taua fa’anahora’a ‘ōro’a ra, o tei riro roa mai ei ‘ōro’a o te ‘ōre e nehenehe ia fa’a’ōrehia no te paerahi o te mau ta’ata Porinetia.
 
Ua fa’aha’amana’o ato’a mai ‘ōia e te hamanira’a i taua hotu ra na te reira e fa’a’ite mai i te faufa’a rahi no te mau tareni e ha’ahia maira e rave rahi mau tane e vahine, mai te feia pā’aro puha e fa’ā’apu tiare no te mau motu atea no Porinetia farani, tae roa’tu i te mau taiete ‘ōhipa hamani i te mau mea no’ano’a e no te fa’anehenehera’a, te mau rahu’a e te mau fatu taiete pū hamanira’a tauiha’a o te hamani nei i teie hotu no roto mai i te ‘āravihi o te ta’ata porinetia, e o te tapiho’ohia nei i teie nei na te ara. ‘Ōia mau, te feia putumono’i, ua riro roa mai ia rātōu i teie nei, ei feia faufa’a rahi no te fa’atiani i to tātōu fenua e i to na ihoa ra hoho’a i ni’a i te matete no te ao nei, ei mau tino faufa’a o te titauhia ia tauturu maita’ihia e ia fa’aitoito maita’ihia ho’i. Ua ha’apapu atu te Fa’aterehau Frédéric Riveta ia rātōu i ta na turu ia rātōu, ma te fa’aha’amana’o atu ia rātōu e, hō’ē a tā nā e ta rātōu fā : te ha’afaufa’ara’a i te mau faufa’a natura o to tātōu mau motu.
 
E rave rahi te mau fa’a’ite’itera’a no te pae taurumira’a o te ‘itea-ato’a-hia i roto i te roara’a no teie hepetoma. Te tapura ‘ōhipa, e ‘āneti ‘ōia i te mau fa’anahora’a no tahito ra i ni’a i to teie nei ‘ānotau, e no te reira, e tae ato’a atu te mau ti’a no te mau pū hi’opo’ara’a e titi’ara’a e no te fare ha’api’ira’a tuatoru ia nehenehe i te mau mama o tei tapapa mai na te mau motu atea ia ‘ite i te mau fa’aterera’a tumu tera ra i te mau fa’anahora’a ato’a na roto i te tauturu a te mau rā’au.
 
E ‘ite pauroahia taua mau rautira’a ra i te Fare Tauhitinui no Papeete, i roto i na ‘āma’a ‘ōhipa ara’ara’a maita’i  e 4 : te ta’ere, te ha’api’ira’a, te fa’a’ōhipara’a e te hamanira’a, mai te 20 e tae atu i te 23 no novema mai te hora 9 i te po’ipo’i e tae atu i te hora 6 i te ahiahi, ‘āre’a i te pō mahana ma’a e haere ti’a roa ia i te hora 8 i te pō.

Dernières news