Mātutura’a mana’o nō te hātuara’a mātāmua na roto i te reo tahiti

Publié le

Publié le 09/04/2018 à 7:46 - Mise à jour le 15/06/2019 à 3:15

I teie nei pō i te 7h25, e fa’ari’i mai ‘o Brandy TEVERO rāua ‘o Mata IHORAI i na ti’a e 6 o te horo atu i roto i te hātuara’a matāmua nō te mā’itira’a mero ‘āpo’ora’a rahi 2018. No te mātutura’a nā roto i te reo tahiti, e tāui te mau manihini o te ti’a mai no te Tapura Huira’atira, Te ora ‘āpī nō Porinetia e no te tapura Dignité Bonheur.

‘O Edouard FRITCH te ‘amuï m’ai no te Tapura Huiraatira,  Philippe FLORES no te tapura Dignité Bonheur e ‘o Tiarenui PAPARA no te tapura Te ora ‘āpī no Porinetia. No te Tahō’ēra’a Huira’atira, Te Tāvini Huira’atira e E Reo Manahune, ‘o Gaston FLOSSE, Antony GÉROS e Tauhiti NENA.

Mai te mātutura’a mana’o nā roto i te reo farani, e horo’ahia i te mau ti’a te taime parauparaura’a iau te rahi e te pūai o te pupu poritita.
 

Māturura’a mana’o nā roto i te reo tahiti, nō te mā’itira’a mero ‘āpo’ora’a rahi, hātuara’a matāmua, I te monire 9 nō ‘ēperēra 2018, i ni’a ia TNTV !

Dernières news

Activer le son Couper le son