samedi 24 octobre 2020
A VOIR

|

 Tatou

 Tiare Nui Pahuiri-Philippon part à la rencontre des Polynésiens. Avec eux, elle aborde des sujets économique, social et culturel. Une émission qui réunit entretien et reportages en reo tahiti, majoritairement.

Diffusion : Tous les jeudis 17:10

Tatou – Heiva i Tahiti

100% FENUA – Nō te fa’anahora’a hepetoma « Tātou », te tumu parau i tāpe’ahia mai, te Heiva i Tahiti 2019. E tupu te reira mai te 4 e tae atu i te 13 no tiurai i ni’a i te tahua Tō’atā. No teie nei matahiti 13 pupu ‘ori e 15 pupu hīmene o te tata’u atu. E fa’aite mai o Māmā Iopa, Myrna TUPORU, te peretiteni no te tōmite hi’opo’a te terera’a o teie nei ta’urua. « Tātou » ha’apūrorohia i te mahana maha i te hora 5 i te ahiahi i ni’a ia TNTV.
Présentée par Tiare-Nui Pahuiri Philippon.


 

Disponible jusqu’au 14/06/2029
Durée : 14 min

partagez cette video

LES DERNIERS REPLAYS

les programmes tv

Te Reo

Après « Parau Tahiti », TNTV continue dans sa volonté de promouvoir la langue tahitienne avec « Te REO ». Chaque émission...