A VOIR

|

 

 

Diffusion :

Présidentielle 2022 : débat du 1er tour en tahitien

100% FENUA– suivez le débat animé par Tiare-Nui Pahuiri Philippon

Na vai e fa’atere i te hau repupirita ‘ananahi ? 12 ratou ti’a tei fa’aoti e horo i roto i teie nei ma’itira’a peretiteni. E aha te mau tapura ‘ohipa tei ferurihia mai e ratou no Porinetia farani e te mau fenua no te aramoana ? O te mau uira’a ia tei fa’ata’ahia no ratou i roto i te matutura’a mana’o i ni’a ia Tahiti Nui Télévision.


 

Disponible jusqu’au 08/04/2022
Durée : 82 minutes

partagez cette video

à voir aussi

REPLAY A LA UNE

les programmes tv